نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت زباله های روستایی استان گیلان



گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- محیط زیست

پژوهشگران: 
قویدل آریامن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: استانداری گیلان

خروجی طرح: 

عرضه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

استان گیلان محیط زیست حساس و شکننده ای دارد و دارای مناطق و اکوسیستم های مختلف و ویژه ای مانند مناطق حفاظت شده، منابع آبی مهم نظیر رودخانه ها، مناطق ساحلی و تالابی مانند تالاب انزلی است. مشکل و معضل زباله به دلیل عدم وضعیت مطلوب در زمینه مدیریت مواد زائد جامد آثار زیانبار و مخرب خود را بیش از پیش نشان داده است. با توجه به اینکه در حدود نیمی از جمعیت استان گیلان در مناطق روستایی ساکن است و این جمعیت در حال افزایش است، نبود مدیریت اصولی و صحیح مواد زائد در مناطق روستایی و دهیاری ها در سطح استان مشکل ساز بوده و باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است که امروزه شاهد آن هستیم.
تخلیه و رهاسازی زباله های روستایی اقصی نقاط استان گیلان در مناطق مختلفی از جمله مجاورت مناطق مسکونی، در کنار امکانات بهداشتی و درمانی مانند مراکز بهداشت، در کنار یا داخل رودخانه های استان باعث مشکلات عدیده دیگری شده است
.
بنابراین، با توجه به این وضعیت نامساعد باید هر چه سریع تر با برقراری سیستم مدیریتی و ایجاد روش های مطالعه شده و دقیق در جهت جمع آوری و حمل و نقل و دفع نهایی این گونه مواد گام های اساسی برداشته شود. در این مورد پیشنهاد می شود با توجه به نوع زباله های تولید شده روستایی استان گیلان استفاده از روش های بازیافت و کمپوست برای سامان دادن به مرحله دفع نهایی و رفع سریع معضل مواد زائد روستایی در الویت کار قرار گیرد
.





 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):