نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و شناسایی مشاغل دانشجویی و نحوه سازماندهی و ساماندهی آنهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
اکبری کرامت اله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

عده ای از دانشجویان در دانشگاه ها به مشاغل پاره وقت می پردازند. لذا برای آشنایی بیشتر آنها با مشاغل دانشجویی، تحقیقی با هدف “بررسی و شناسایی مشاغل دانشجویی و نحوه ساماندهی و سازماندهی آنها” طراحی و مراحل اجرایی آن به ترتیب زیر تنظیم شد:
1- بررسی پیشینه مشاغل دانشجویی در خارج از ایران
2- تهیه پرسشنامه در زمینه مشخصات و شرح خدمات مشاغل دانشجویی
3- توزیع پرسشنامه بین مسوولان مختلف دانشگاه ها در زمینه ارائه کار دانشجویی
4- جمع آوری اطلاعات و تنظیم شرح خدمات مشاغل دانشجویی
5- ارائه پیشنهادات برای ترویج روحیه کار دانشجویی
بعد از تهیه پیشینه مشاغل دانشجویی، مطابق با شرح خدمات ارائه شده از سوی سازمان همیاری اشتغال، 25 شغل دانشجویی در دانشگاه شیراز و بعضی از ادرات شناسایی و معرفی شد. سپس در پایان برای گسترش روحیه کار دانشجویی پیشنهاداتی ارائه شد.

 
 
Title:Abstract:

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.Keyword(s):