نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت موتور DC با 12000 دورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: قدرت

پژوهشگران: 
کنزی خلیل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: شرکت رهپویان صنعت نگین ایرانیان

خروجی طرح: 

-نمونه اولیه این موتور طراحی و ساخته شده و تحویل کارفرما داده شده است.
-
این طرح در حال حاضر در مرحله تولید می باشد و کلیه نیاز های سازمان سفارش دهنده آن را رفع نموده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

طراحی و ساخت موتور DC دور بالا به منظور افزایش چگالی وزنی و یا حجم توان خروجی موتور است. در این طراحی مساله مهم بررسی پدیده کموتاسیون در ماشین DC بود. در این پروژه یک موتور 12000 DC دور طراحی و ساخته شده است. در طراحی و ساخت این نمونه به منظور جبران سازی پدیده کموتاسیون در آن در طراحی تمهیدات خاصی دیده شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):