نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی و ساخت آزمایشگاهی «لاک ضد کربورایزینگ»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
محمدی محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1365

کارفرما: معاونت تولید صنایع جنگ افزارسازی

خروجی طرح: 

فاز مطالعاتی و آزمایشگاهی با موفقیت خاتمه یافته و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

سطوح فولادی به هنگام تماس با «کربن» در دمای بالا واکنش نشان داده و سخت می گردند که این عمل به«کربورایزینگ» موسوم است. در روش «کربورایزینگ انتخابی»، برخی از قسمت های فولاد با لاک آغشته می گردد تا از سخت شدن آن قسمت ها جلوگیری شود و قابل ماشین کاری باشند. هدف از این طرح شناسایی و ساخت «لاک ضد کربورایزینگ» است.
پس از انجام مطالعات و شناسایی نمونه لاک خارجی، چندین نمونه آزمایشی ساخته شد و بعد از سال به کارخانه متقاضی، نتایج به دست آمده مورد تایید قرار گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):