برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقش صنایع کوچک در توسعه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
وحدت غلامرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1380

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

عدم حمایت سیستم های بانکی، سود آوری بیشتر بخش خدماتی نسبت به سایر بخش های تولیدی از جمله صنایع، وجود مقررات دست و پا گیر و برخوردهای سلیقه ای و خارج از ضوابط مسوولین محلی، موجب شده است تا تمایل سرمایه گذاری در صنایع کوچک (صنایعی که دارای کمتر از ده نفر کارگر هستند) بسیار کم باشد. عدم کارآیی صنایع کوچک موجب شده تا جبران خدمات کارکنان این بخش نیز بسیار کمتر از صنایع بزرگ ویا حتی سایر بخش ها باشد و در نتیجه این امر موجب عدم تمایل فارغ التحصیلان به اشتغال در صنایع کوچک شده است.بافت سنتی و عدم به کارگیری تکنولوژی درصنایع کوچک ایجاب می کند که کاربری در اینگونه صنایع رواج بیشتری داشته باشد. لذا نوع برخورد تحصیلکردگان دانشگاهی به لحاظ اندوخته های علمی و فرهنگیشان با نوع وظایف کارکنان این صنایع، سازگاری ندارد. با توجه به ضعف آماری و عدم توجه مسوولین به رفع معضلات فوق، پیشینه مطالعات در این زمینه وهمچنین اطلاعات در این خصوص، بسیار ضعیف است. دراین مجموعه سعی گردیده در حد مقدورات با تکیه بر آمارهای موجود به بیان نقش اشتغال زایی صنایع کوچک در به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی روشن شود و همچنین با اشاره به محدودیت ها، راه حل هایی نیز برای توسعه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در صنایع کوچک ارائه گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):