برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی، آموزش و استقرار مدیریت سبز در وزارت تعاونگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- محیط زیست

پژوهشگران: 
پناهنده محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: وزارت تعاون

خروجی طرح: 

1- در قالب ارائه مقاله استقرار مدیریت سبز در وزارت تعاون در هفتمین همایش کشور بهداشت محیط
2- استفاده اجرایی کارفرمای طرح در مرحله بهره برداری


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

در قانون بودجه سال 1382 برای اولین بار به منظور دستگاهی شدن دولت در تطبیق فعالیت دستگاه های دولتی با معیارهای حفاظت محیط زیست به ویژه در زمینه های افزایش کارایی مصرف انرژی و مواد و کاهش ضایعات، طراحی و استقرار دولت سبز را هدفگذاری نمود.
دولت سبز، دولتی است که در ارکان و عناصر آن نگاه هوشمندانه به کار و فعالیت نهادینه شده و در پرتو آن مصارف انرژی، آب، کاغذ و مواد مصرفی و ... برای تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه بهینه شده و حفاظت محیط زیست در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار جامعه مورد تاکید و عمل قرار می گیرد. در جهت بسترسازی برای ایجاد دولت سبز، وزارت تعاون به عنوان یکی از وزارتخانه های کشور، پروژه مطالعاتی ای را تحت عنوان « طراحی، آموزش و استقرار مدیریت سبز در وزارت تعاون» از طریق مشاوره با پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی در دستور کار قرار داد
.
نتایج مطالعات حاکی از آن است که همراهی و مساعدت عالی ترین سطوح سازمانی، مهمترین عامل موفقیت استقرار مدیریت سبز در هر سازمانی است و بعد از آن آموزش های موثر و مستمر محیط زیستی نقش بسیار مهمی جهت ایجاد درک کافی از ضرورت استقرار چنین مدیریتی در کارکنان وزارتخانه دارد. همچنین مطالعات نشان داد که طراحی سازه ای با وجود ساختمان ستادی موجود وزارت تعاون هیچ گونه توجیهی ندارد، زیرا این ساختمان فاقد طراحی مناسب حتی برای کاربری های اداری است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):