نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی و ساخت محلول «مس بری»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
عبدالحسین حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1365

کارفرما: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

خروجی طرح: 

نتایج حاصل به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در مراحل مختلف فرآیند ساخت صفحه های مدار چاپی به مواد شیمیایی متنوعی نیاز است که عمدتا وارداتی هستند.تعدادی از این مواد شیمیایی شده و فرمول یکی از این محلول ها به نام «محلول خورنده مس» پس از آزمایش و تایید کیفیت در «شرکت تکتا» در اختیار آن شرکت قرار گرفت. در حال حاضر ورود این محلول از خارج قطع گردیده است. در انجام این پژوهش ابتدا نمونه خارجی مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آنالیز دقیق آن و مطالعات مورد نیاز بر روی محلول «مس بری» ساخت یک نمونه از آن میسر شد که اکثر مواد اولیه مورد نیاز در داخل کشور می باشد. کیفیت نمونه ساخته شده پس از آزمایش های مکرر با نمونه خارجی برابری می کند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):