نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کشت و پرورش دو گونه گیاه دارویی «تیموس ولگاریس، ماتریکاریا کامومیلا»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: گیاه پزشکی

پژوهشگران: 
یزدانی داراب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1378

کارفرما: شرکت ایران داروک

خروجی طرح: 

مشکلات و تنگناهایی که مانع از اقتصادی بودن کشت این دو محصول می گردد شناسایی و در این راستا نتایج حاصل نیز تحویل «شرکت ایران داروک» شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

اقتصادی بودن تولید گیاهان دارویی «آویشن و بابونه» از مسائلی بوده که همیشه مدنظر پرورش دهندگان این دو محصول است. در قطعه زمینی به مساحت تقریبی 8000 مترمربع این دو گیاه کشت شد و مسایل و تنگناهای موجود در سر راه تولید انبوه آن ها مورد بررسی قرار گرفت. برای کشت «آویشن» از قلمه ریشه دار شده و برای «بابونه» نیز از نشانه های بذری استفاده شد. برداشت «بابونه و آویشن» شروع شده و هم اکنون ادامه دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):