نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت زباله های درمانی استان گیلانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- محیط زیست

پژوهشگران: 
قویدل آریامن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: موسسه بازیافت استان گیلان

خروجی طرح: 

عرضه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

هم اکنون در اکثر مراکز و واحدهای درمانی، مواد زائد تولید شده بدون عمل تفکیک و جداسازی به همراه زباله های شهری دفع می گردد.
با توجه به تحقیقات و بررسی های انجام گرفته در طرح بررسی مواد زائد درمانی استان گیلان (شهرستان رشت) در این شهرستان 13 بیمارستان دولتی و خصوصی، 22 درمانگاه، کلینیک و مراکز جراحی محدود، 32 آزمایشگاه دولتی و خصوصی، 588 پزشک عمومی، 391 متخصص، 43 فوق تخصص، 155 دندانپزشک عمومی وجود دارد. علاوه بر این در بخش دامپزشکی نیز در مجموع 19 مرکز یا واحد دامپزشکی شامل بیمارستان، درمانگاه یا کلینیک، مطب و آزمایشگاه وجود دارد. برای تعیین مقدار زباله های درمانی شهرستان رشت، از روش نمونه برداری از 4 بیمارستان و همچنین تکمیل پرسشنامه برای مراکز درمانی استفاده گردید. با توجه به بررسی انجام شده مشخص شد که در 13 مرکز بیمارستان در شبانه روز در حدود 3000 کیلوگرم، مراکز درمانگاهی، کلینیکی، جراحی محدود، مطب ها، آزمایشگاه ها و ... در حدود 2600 کیلوگرم در روز و در بخش دامپزشکی نیز در حدود 300 کیلوگرم زباله در شبانه روز تولید می شود
.
در مجموع برای رسیدن به اهداف مدیریتی صحیح در زمینه زباله های درمانی باید در مرحله اول امکان جداسازی این مواد در مبدا تولید به وجود آمده، سپس با توجه به ماهیت این نوع مواد بهترین روش دفع که استفاده از دستگاه های زباله سوز است مد نظر قرار گیرد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):