برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گزارش ارزیابی اجمالی آثار طرح تولید انواع میلگرد در شهرک صنعتی حسن رود بر محیط زیست (شرکت فولاد گیلان)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

1- ارائه مقاله «ارزیابی آثار تجمعی صنایع فولاد در استان گیلان» در هشتمین همایش کشوری بهداشت محیط
2- استفاده مدیریتی از نتایج طرح توسط اداره کل محیط زیست گیلان
3- استفاده اجرایی کارفرمای طرح در مرحله بهره برداری


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

ارزیابی آثار زیست محیطی یک ابزار مدیریت محیط زیستی است که هدف آن شناسایی، پیش بینی، ارزشیابی آثار بالقوه پروژه های توسعه ای بر مجموعه عوامل زیست شناختی در قالب الگویی گویا بوده به گونه ای که اهمیت توجه به ابعاد محیط زیستی را به طور موثر برای گروه های ذی نفع و ذی نفوذ اعم از تصمیم گیرندگان و گروه های اجتماعی قبل از اینکه پروژه ها عملیاتی شوند مشخص می نماید. بر اساس آیین نامه الگوی ارزیابی شورای عالی حفاظت محیط زیست صنایع فولاد ذوب و نورد از جمله صنایعی هستند که قبل از مرحله ساخت و همچنین در مرحله بهره برداری مشمول گزارش ارزیابی هستند. در این باره و با توجه به احداث طرح تولید انواع میلگرد در شهرک صنعتی حسن رود توسط شرکت نورد فولاد با تناژ اسمی 95/000 تا 160/000 تن در سال و با توجه به مجاورت این صنعت با ضلع شرقی تالاب حساس انزلی، آثار محیط زیستی آن را پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی در قالب جدول ماتریس شناسایی مقدماتی بررسی کرد.
ماحصل بررسی ها حاکی از آن است که صنایع فولاد و به طور مشخص و صنعت مورد بررسی آثار بالقوه ای در زمینه آلودگی هوا، آب، خاک، زباله دارد. ولی آن ویژگی از طرح که باعث می شود آثار منفی آن کمتر نمایان گردد، قرارگیری آن در شهرک صنعتی است که به طور ماهوی برای کاربری های صنعتی تعریف شده است. بنابراین، مهم ترین راهکارهای کاهش آلودگی محیط زیست در صنعت نورد اعمال سیستم مدیریت محیط زیستی از طریق کنترل آلودگی هوا، بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش مواد زائد، کاهش تولید پساب و تصفیه آب و افزایش سطوح طراحی شده فضای سبز است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):