برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی پارامترهای کمی موثر بر تولید رسوب جهت ارائه مدل ریاضی مناسب برای مناطق فاقد ایستگاه با در نظر گرفتن شرایط مشابه از نظر اقلیمی و ادافیکیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه یک جلد گزارش نهایی به کارفرما
-
ارائه نقشه های لازم جهت بهینه سازی و بهره برداری
-
چاپ مقاله در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با توجه به این موضوع که اکثر حوزه های آبخیز فاقد ایستگاه رسوب سنجی می باشند و یا دارای آمار طولانی مدت و با کمیت مناسب جهت برآورد رسوب نمی باشد، برنامه ریزی جهت حفاظت موثر از حوزه های آبخیز در مقابل فرسایش و توسعه مناسب منابع طبیعی به سختی امکان پذیر است. یکی از معضلات کشور در حاصل حاضر رسوبگذاری در مخازن سدها می باشد که باعث کاهش عمر مفید سدها خواهد شد. هدر رفت خاک که در نتیجه فرسایش حاصل می گردد سبب کاهش حاصلخیزی خاک می شود. از آنجایی که خاک بستر اصلی محصولات زراعی و علوفه ای و عامل اصلی در توسعه منابع طبیعی و خودکفایی کشور می باشد، اندازه گیری هدر رفت و فرسایش خاک به صورت کمی ضروری است. بدین لحاظ ضرورت انجام این تحقیق احساس شد.
طبق نتایج مطالعات به ترتیب کاربری اراضی، بافت و ساختمان خاک، پوشش گیاهی و ساختار زمین شناسی در توسعه رسوب زایی در سطح حوزه آبخیز از عوامل موثر می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):