نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت استابلایزر ولتاژگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: برق

پژوهشگران: 
بنی هاشم نقی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: شرکت لامپ پارس شهاب

خروجی طرح: 

این دستگاه در کارخانه تولید لامپ در حال بهره برداری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح طراحی و ساخت یک دستگاه استابلایزر ولتاژ برای تست لامپ های الکتریکی با مشخصات زیر است:
-شکل موج ولتاژ ورودی و خروجی سینوسی است.
-دارای حداقل اعوجاج است.
-دقت تنظیم حدود1% است.
-ولتاژ خروجی در محدوده
290V-230V قابل تنظیم می باشد.
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از:
-
مطالعه اولیه جهت دیاگرام الکتریکی دستگاه
-
مطالعه سیستم کنترل دستگاه
-
طراحی ترانس طراحی برد الکترونیک
-
مونتاژ دستگاه
-
تست دستگاه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):