نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت آزمایشگاهی «بی اکسید منگنز» (2

گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
رئیسی محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1365

کارفرما: شرکت قوه پارس

خروجی طرح: 

نتایج حاصل به کارفرما ارائه شد، ضمنا بر اساس نتایج به دست آمده طراحی واحد نیمه صنعتی به اجرا درآمد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

«بی اکسید منگنز» که در صنایع باطری سازی به عنوان «دی پلاریزور» در صنایع شیشه سازی برای رنگ کردن شیشه و در صنایع رنگرزی به عنوان خشک کننده به کار می رود، وارداتی بالغ بر 3000 تن دارد.با توجه به وجود معادن بزرگ «منگنز» در ایران، مطالعه و فعالیت برای تولید این ماده آغاز گردید و تولید آن در مقیاس آزمایشگاهی به انجام رسید.
در این روش برای تهیه «بی اکسید منگنز» ابتدا سنگ معدن را توسط «کک» احیا نموده، سپس محصول عمل احیا را در «اسید نیتریک» حل کرده و صاف می کنیم و محصول را حرارت می دهیم تا «بی اکسید منگنز» به دست آید. برای تخلیص بیشتر، آن را با «آب و اسید نیتریک» به طور متناوب شستشو می دهیم.در این روش مقدار زیادی از اسید مصرفی قابل بازیابی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):