نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ایجاد دانش فنی تولید آمین اکسایدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
بابایی جابر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تهران هدف این طرح دستیابی به دانش فنی تولید آمین اکساید است.
برخلاف موادی که محصول تولیدی از نظر مصرف کنندگان کاملا شناخته شده است و به سرعت در شرکت های مختلف و به صورت موازی تولید و جایگزین محصول خارجی می شود، آمین اکساید (اگرچه سالهاست در فرمولاسیون محصولات شوینده و بهداشتی کشور های پیشرفت مورد استفاده قرار می گیرد) در ایران بندرت مورد استفاده قرار گرفته و عملا آمار واردات آن صفر گزارش می شود. آمین اکساید عمدتا به عنوان 1 تثبیت کننده کف 2 افزایش دهنده ویسکوزیته 3 محافظت کننده پوست 4 پایدار کننده محصولات مورد استفاده قرار می گیرد همچنین سورفکتانت ها خواصی دارند که امکان استفاده آنها را در شامپوها، پاک کنند ه ای ظروف، پودر رختشویی و... فراهم می نماید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):