نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقاومت اتصال زمین N-G-Rگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
آبروشن حمید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1381

کارفرما: شرکت سیمان سفید بنوید

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

هدف از طراحی و ساخت NGR (مقاومت اتصال زمین) برای محفاظت از ترانسفورماتورهای قدرت است که در مسیر نقطه اتصال ستاره با زمین سری می گردد و در صورت ایجاد خطا توسط CT تعبیه شده به رله های محافظ در پست، فرمان لازم داده می شود. مقادیر مقاومت (R) و جریان (I) بر اساس مشخصات فنی ترانسفورماتور قدرت (ولتاژ و قدرت آن) محاسبه و مشخص می گردد.در ساخت NGR عمدتا از آلیاژ های استنلس استیل برای بازوهای مقاومتی با لوازم عایقی مناسب استفاده می گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):