نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت آزمایشگاهی «کربنات استرانسیم» و بررسی فنی و اقتصادی تولید آنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
محمدی محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1365

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی و آزمایشگاهی تدوین و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

با افزایش کاربرد ترکیبات«استرانسیم» از قبیل «کلرور، نیترات و کربنات استرانسیم» در صنایع مختلف، امروز این عنصر از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است. به دلیل وجود معادن غنی و با کیفیت بالا، استخراج این ماده می تواند نقش بسیار مهمی در صنایع معدنی کشور ایفا کند.تولید کربنات استرانسیم در کشور علاوه بر تامین نیازهای داخلی، می تواند به دلیل نیاز شدید بازار جهانی، در زمره اقلام مهم صادراتی کشور قرار گیرد.
برخی از فعالیت ها و نتایج به دست آمده در این طرح عبارتند از:
- انجام مطالعات لازم در زمینه روش های ساخت آزمایشگاهی «کربنات استرانسیم» از «سولفات استرانسیم»
- شناسایی سنگ معدن «سولفات استرانسیم»
- شناخت آزمایشگاهی «کربنات استرانسیم» از سنگ معدن «سولفات استرانسیم»
- انجام بررسی فنی و اقتصادی تولید صنعتی «کربنات استرانسیم»

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):