نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی و ساخت آزمایشگاهی «الکترود» و «ژلاتین» دستگاه «الکتروکاردیوگرام»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
محمدی محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1365

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

با انجام این مطالعه اطلاعات لازم جهت ساخت «ژلاتین» فراهم گردید و کارفرما بر اساس این اطلاعات اقدام به تولید محصول نمود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

برای سنجش ضربان قلب از دستگاه «الکتروکاردیوگرام» استفاده می شود که در آن، برای برقراری جریان الکتریکی بین بدن انسان و دستگاه از نوعی «الکترود» و «ژلاتین» استفاده می شود.
در این پژوهش پس از انجام مطالعات لازم در مورد الکترود و ژلاتین، ساخت چندین الکترود آزمایش گردید که پس از انجام آزمایش های عملی در بیمارستان های مختلف، از نتایج عملکردی خوبی برخوردار بودند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):