برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد کیفیت آب-نمونه برداری قسمت ششم: راهنمای نمونه برداری از رودخانه ها و نهرهاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از انجام این فعالیت، طراحی برنامه های نمونه برداری، تکنیک های نمونه برداری و چگونگی به کارگیری نمونه های آب از رودخانه ها و نهرها برای ارزیابی های فیزیکی و شیمیایی می باشد.
انواع روش های نمونه برداری، طراحی برنامه نمونه برداری، انتخاب نقطه نمونه برداری، دفعات و زمان نمونه برداری، تمهیدات لازم برای نمونه برداری، نمونه برداری از آب رودخانه ها و نهرها در شرایط مختلف و تجهیزات نمونه برداری از جمله مطالبی است که در این طرح ارائه شده است
.
در موسسات آموزشی نظیر دانشگاه ها و در طی عملیات صحرایی نمونه برداری مربوط به پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):