برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارائه روش مناسب جهت حذف نمک های مقاوم و پست شدگیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
بختیاری افشین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف این طرح، بررسی انواع نمک های مقاوم (HSS) موجود در فرآیند تصفیه گاز و نحوه تولید آنها در طول فرآیند و نیز چگونگی پست شدگی آمین و همچنین بررسی راه های جلوگیری از این پدیده است. با شناخت انواع محصولات HSS و چگونگی طرق تولید آنها، در نقاط مختلف فرآیند راهکار های مناسب در جلوگیری از فرآیند تولید این محصولات و همچنین با شناخت نقاط مهم سیستم که احتمال پدیده پست شدگی در آن وجود دارد پیشنهادات مربوطه در این خصوص نیز ارائه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):