نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر نگرش مذهبی در قضاوت اخلاقی و نوع دوستی دانش آموزان راهنمایی و متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1380-1381گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روانشناسی تربیتی

پژوهشگران: 
نظری بهروز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1381

کارفرما: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

از دیرباز داشتن انگاره های مذهبی به معنای اخلاقی بودن تلقی گشته است. مسلم است که دین باید در ارتقای اخلاقی موثر باشد، ولی آیا در یک جامعه در حال گذار می توان به نقش کارآمد دین در افزایش سطوح اخلاقی مطمئن بود و درباره آن به نتایج کمی روشنی رسید؟
این سوال مبدا آغاز پژوهش بر روی 598 دانش آموز مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر تهران در سال 81-80 بود که با حمایت سازمان آموزش و پرورش شهر تهران انجام گردید و طی آن با استفاه از دو پرسش نامه نگرش مذهبی «خدایاری و همکاران» و پرسش نامه تحول اخلاقی و نوع دوستی «ما، 1992» تاثیرات نگرش مذهبی روی قضاوت اخلاقی دانش آموزان بررسی شد و با تعجب معلوم شد نگرش مذهبی با قضاوت اخلاقی ارتباط ندارد یعنی فرد ممکن است دارای نگرش مذهبی باشد، بدون اینکه نمره قضاوت اخلاقی او بالا باشد و از طرف دیگر، فرد ممکن است نمره قضاوت اخلاقی بالایی داشته باشد بدون اینکه دارای نگرش مذهبی باشد. قضاوت اخلاقی لزوما نگرش مذهبی را ایجاب نمی کند و نگرش توامان به دین و اخلاق باید مورد تردید قرار گیرد.
برای بررسی صحت آنچه حاصل آمده است، تاثیرات نگرش مذهبی روی نوع دوستی که بعضی محققان درباره تحول اخلاقی به آن اشاره دارند را نیز مورد نظر قرار دادیم و مشخص شد که نگرش مذهبی اگر چه روی قضاوت اخلاقی تاثیر گذار نیست، لیکن روی نوع دوستی در هر سه معنای نوعدوستی مطرح شده تاثیر دارد و افزایش نگرش مذهبی باعث افزایش نوعدوستی در دانش آموزان تهرانی گردیده است.
نتیجه با اهمیت دیگری که از این پژوهش حاصل شد، این بود که در نوع دوستی نمره دختران راهنمایی به صورت معنادار کمتر از پسران همان مقطع بود لیکن دختران در مقطع دبیرستان آن کاهش را جبران نموده اند، به نحوی که نمره شان از نمره پسران دبیرستانی بالاتر رفته است. این مساله گویای تفاوت های جنسیتی است که در مقطع راهنمایی بین دختران و پسران مشهود است و باید در جهت رفع این تبعیضات جنسیتی کوشش نمود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):