نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تصفیه فاضلاب روستایی برای مناطق روستایی با تراکم جمعیت بالاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- محیط زیست

پژوهشگران: 
پنداشته علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1383

کارفرما: گروه بین المللی جایکا و شرکت نیپون کوئی ژاپن

خروجی طرح: 

- عرضه دانش فنی به کارفرما
- ارائه مقاله در همایش
Water& Wastewater Europe با عنوان Pilot Activity for community wastewater Treatment system for Ecosystem conservation of the Anzali wetland در میلان ایتالیا سال 2005
- ارائه مقاله با عنوان تصفیه فاضلاب روستایی برای مناطق روستایی با تراکم جمعیت بالا در هشتمین همایش کشوری بهداشت محیط سال 1384


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

با اینکه بیش از سه دهه از ساخت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهری در ایران می گذرد، انتخاب روش تصفیه همواره محدود به الگوی استفاده از فناوری پیشرفته بوده است و این امر در بسیاری از تصفیه خانه های کنونی به علت عدم سازگاری با امکانات موجود در کشور باعث بروز مشکلاتی در زمینه نگهداری سیستم ها و نتیجتا افت کارآیی آنها گردیده است. لذا سال هاست که ضرورت به کارگیری روش های ساده تر تصفیه فاضلاب که در آنها از فرآیندهای طبیعی خودپالایی استفاده می شود، خصوصا در مناطقی از ایران که وضعیت جوی مناسب و زمین کافی وجود دارد، احساس می شود. از این رو طرح مطالعاتی سیستم تصفیه فاضلاب روستایی مناطق روستایی استان به وسیله گروه بین المللی جایکا و شرکت نیپون کوئی در جهت طرح بین المللی حفاظت تالاب انزلی پیشنهاد و از سوی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی طراحی مشترک و بهینه سازی و سپس اجرا گردید. به دلیل احتمال انتشار بو در لاگون های بی هوازی سیستم سپتیک تانک پیشنهاد گردیده است. پس از مراحل بی هوازی، سیستم اختیاری و در نهایت برکه پیشنهاد شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):