نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «لایه ضدانعکاسی در باند مرئی»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1378

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به صورت کتاب یا مقاله قابل چاپ است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این طرح به منظور ساخت یک چند لایه ای ضدانعکاسی (Ceo/MeF2i) ابتدا یک نرم افزار اپتیکی (Multisim) مورد استفاده قرار گرفته و سپس به روش لایه نشانی در خلاء، لایه های مورد نظر با ضخامت مناسب ایجاد گردیدند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):