نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحقیق در خصوص روش های فرآیند تصفیه Tail Gas واحدهای کلاوس پالایشگاه شهید هاشمی نژادگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
عابدی محمد (همکار طرح)
آقاخانی قاسم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1386

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

خروجی طرح: 

- ارائه گزارش نهایی مشتمل بر بررسی روش ها، فرآیند ها و تکنولوژی های جداسازی H2S از Tail Gas
- طراحی فرآیند بومی و برآورد اقتصادی روش منتخب


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این پروژه با هدف انتخاب تکنولوژی قابل بومی سازی در داخل کشور، روش ها، فرآیندها و تکنولوژی های ارائه شده در خصوص جداسازی H2S از Tail Gas مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. سپس فرآیندی بر مبنای روش Super Scot به دلیل استفاده آن ازحلال آمین که قابل بومی شدن بود برای شرایط خوراک پالایشگاه خانگیران طراحی گردید و با استفاده از نرم افزار های موجود انتخاب های مختلف مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفت و در نهایت با انتخاب بهترین حالت، PFD، P & ID به جداول موازنه جرم و انرژی و سایر مدارک اصلی فرآیندی تولید و همراه با برآورد های اقتصادی طرح ارائه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):