نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنجش میزان رضایت مشتریان شرکت لیزینگ ایران خودروگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: صنایع

پژوهشگران: 
آخوندی علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: شرکت لیزینگ ایران خودرو

خروجی طرح: 

- اصلاح و بهبود فرآیند های داخلی ارائه خدمات شرکت لیزینگ ایران خودرو به مشتریان توسط کارفرما
-جهت گیری شرکت فوق در راستای رضایت مشتری
-افزایش رضایت مشتری طی دوره اجرای طرح بر اثر بهبود فرآیندها


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

در این طرح، هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت لیزینگ ایران خودرو در بعد ارائه خدمات و تعاملات با مشتری بود. در این راستا آگاهی از نقطه نظرات مشتریان و عوامل موثر بر رضایت یا نارضایتی آنها و اصلاح و بهبود فرآیند های داخلی شرکت از مهمترین اهداف اجرای طرح بوده است.
1- برگزاری جلسات گروه کانونی با شرکت خبرگان سنجش رضایت مشتری و مدعوین از مسوولین ذی ربط شرکت لیزینگ و همچنین مشتریان این شرکت (جهت شناسایی ابعاد کیفیت خدمات)
2- طراحی پرسشنامه نظرسنجی و سنجش روایی و قابلیت اطمینان آن
3- نظرسنجی از مشتریان شرکت لیزینگ ایران خودرو در یک طرح نمونه ای و جمع آوری اطلاعات به صورت هر دو ماه یکبار
4- پردازش اطلاعات جمع آوری شده و تحلیل نتایج و ارائه گزارش به کارفرما
- تدوین 6 جلد گزارش از نتایج 6 دوره نظرسنجی از مشتریان شرکت لیزینگ ایران خودرو
- آگاهی از مهم ترین عوامل موثر بر رضایت یا نارضایتی مشتریان
- آگاهی از مهم ترین ابعاد کیفیت موردنظر (خواسته های) مشتری
- آگاهی از نظرات و پیشنهادات مشتری در رابطه با خدمات شرکت لیزینگ ایران خودرو

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):