نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مکان یابی احداث کارخانه تولید آلومینای خلیج فارسگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مدیریت فناوری

پژوهشگران: 
فرقانی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی

خروجی طرح: 

نتایج اجرای این طرح به عنوان نظرات مشاور (پژوهشکده توسعه تکنولوژی)، در سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی برای تصمیم سازی مدیران و مسوولان مرتبط مورد استفاده قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح، تعیین مکان مناسب برای راه اندازی کارخانه تولید آلومینا از سنگ معدن بوکسیت در داخل کشور است که ضمن تامین نیاز های داخلی کشور، صادرات غیرنفتی کشور را نیز ارتقا خواهد داد. در حال حاضر بخش اعظم نیاز داخلی کشور به پودر آلومینا (ماده اولیه کارخانه تولید آلومینیوم) از خارج کشور تامین می شود.
مراحل طی شده و روش های اجرایی طرح عبارت اند از:
1- تعیین نیازمندی های خاص طرح
2- تعیین نقاط کاندیدا
3- جمع آوری اطلاعات (مطالعات) میدانی درخصوص نیازمندی ها و شاخص های تصمیم گیری
4- تعیین روش حل مساله (روش تصمیم گیری) و شاخص های مرتبط
5- اجرای مدل با توجه به اطلاعات جمع آوری شده
6- تحلیل نتایج و جمع بندی خروجی این مطالعات اطلاعات مناسبی را درخصوص شناخت و رتبه بندی مناطق کاندیدا جهت سرمایه گذاری در طرح آلومینا برای کارفرمای محترم فراهم نمود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):