نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مشاوره و نظارت بر اجرای کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک شهر تهرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فناوری اطلاعات

پژوهشگران: 
رستمی حبیب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: شرکت کنترل ترافیک تهران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

کنترل تردد خودرو های شخصی در مناطق پرازدحام شهری به روش های مرسوم کنونی و بر اساس مراقبت عوامل نیروی انتظامی، با مشکلات و نواقص متعددی همراه است. با استناد به برخی مطالعات اولیه در تعدادی از شهر های بزرگ دنیا، کاربرد فناوری های نوین ردیابی می تواند پاسخ مناسبی برای حل این مشکلات و رفع نیاز های مدیریتی کلان شهرها به منظور کنترل و کاهش حجم تردد خودروها ارائه نماید. بکارگیری این نوع فناوری ها و ایجاد سامانه های خودکار که به عوامل انسانی وابسته نباشند، مستلزم شناخت کامل نیاز های شهروندان و آگاهی از اهداف و راهبرد های مدیریت امور شهری می باشد. در این پروژه با بررسی اهداف و سیاست های اولیه در حوزه کنترل مکانیزه طرح ترافیک، اجزای سامانه مناسب برای این منظور مورد مطالعه واقع شده و بررسی های لازم در خصوص انتخاب فناوری بخش جمع آوری داده ها از سطح معابر انجام شده است.
نتایج این مطالعات و بررسی ها از طریق وب سایت شرکت کنترل ترافیک تهران در دسترس عموم قرار گرفته است. با کاربرد آزمایشی دوربین های تصویربرداری برای ارزیابی کنترل مکانیزه تردد خودروها در برخی از ورودی های محدود طرح ترافیک و به دنبال اقدامات نظارتی و مشورتی انجام شده توسط مجری، تصمیم گیری کارفرما در مورد هدف گذاری پروژه و نحوه استفاده از فناوری های نوین ردیابی خودرو برای تحقق اهداف مورد نظر در قالب یک طرح عملیاتی به سال 1387 موکول شده است.
ارائه گزارشات مکتوب پروژه و آماده سازی صفحات نمایش (از طریق وب سایت کارفرما)
ارائه مقاله با عنوان «کنترل مکانیزه تردد خودروها در مناطق پرازدحام، نمونه ای موفق از کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت حمل و نقل شهری» در هشتمین کنفرانس حمل ونقل و ترافیک ایران

 
 
Title:Abstract:

- ارائه نتایج اجرای پروژه در شورای شهر تهران و جلب حمایت کمیته محیط زیست این شورا از ادامه کارKeyword(s):