نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت 20 نمونه عملیاتی مجموعه کامل سیستم اپتیکی طرح هوشمندگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: اپتیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: صنایع دفاع

خروجی طرح: 

ـ این سیستم در ناوبری و هدایت یک پرتابه هوشمند کاربرد دارد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از انجام این فعالیت، طراحی و ساخت بیست نمونه عملیاتی مجموعه اپتیکی هدایت یک سیستم هوشمند است.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
-
بررسی، مطالعه و شناخت سیستم به منظور طراحی مفهومی و طراحی اجزای سیستم
-
تهیه نقشه و تلرانس گذاری قطعات
-
ساخت ابزارها و سطوح مرجع و تدارکات شیشه و مواد خام
-
ساخت بیست نمونه کامل سیستم
نتایج طرح:
کسب دانش فنی سیستم اپتیکی هدایت یک سیستم هوشمند

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):