نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت 1000 سری عدسی چشمیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: اپتیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شرکت رایان رشد افزار

خروجی طرح: 

ـ این محصول در صنایع دفاعی برای مشاهده اشیایی که تشعشع حرارتی (IR) دارند، استفاده می شود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از انجام این فعالیت طراحی و تولید 1000 سری عدسی های دقیق که در یک سیستم دوربین حرارتی IR به کار می رود، این چشمی از چهار عدسی دقیق تشکیل شده است.
در این فعالیت با بررسی المان های اپتیکی چشمی مختصات آنها تعیین شد و متقابلا با طراحی المان های مورد نظر نسبت به تدارک مواد خام و ساخت ابزارها در سطوح مرجع جهت تست قطعات و تولید 1000 سری از عدسی های چشمی اقدام گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):