نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت یک نمونه اتوکلیماتور نوری تئودولیتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: اپتیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شرکت فدک

خروجی طرح: 

ـ این سیستم در صنایع مختلفی که بخواهند دو مجموعه را با دقت در حد ثانیه قوسی همراستا کنند، کاربرد دارد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از انجام این فعالیت، طراحی و نمونه سازی یک سیستم اتوکلیماتور نوری قابل نصب بر روی تئودولیت به منظور همراستا کردن تئودولیت با یک مجموعه دیگر با دقت ثانیه قوسی است.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
-
مطالعه، طراحی مهندسی و طراحی اجزای سیستم
-
ساخت یک نمونه آزمایشگاهی، تست و اصلاح سیستم
کسب دانش فنی طراحی و ساخت سیستم اتوکلیماتور نوری نتیجه حاصل از طرح بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):