نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی و بررسی ساخت شیشه های هوشمندگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: مواد نو

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به صورت گزارش ارائه گردید و جهت طرح های آتی جهت ساخت این شیشه ها استفاده خواهد شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

امروزه به منظور حداکثر استفاده از نور خورشید و اجرای برخی ایده های معمارانه، سطح وسیعی از ساختمان را با شیشه می پوشانند. لذا پنجره ها نقش اصلی را در کنترل نور ورودی به داخل ساختمان و میزان انرژی مورد نیاز ایفا می کنند. در این شرایط، امکان حفظ گرما یا سرمای محیطی مناسب و ذخیره سازی معقول انرژی، همراه با تامین میزان نور دلخواه با مشکلاتی همراه می شود. این نیاز بشر را به فکر ساختن شیشه های هوشمند انداخت.
تکنولوژی این شیشه ها و همین طور استقبال عمومی از آنها طی سال های اخیر به قدری رشد کرده است که امروزه شیشه های هوشمند در بسیاری از کشورها عمومیت پیدا کرده است. شیشه های هوشمند علاوه بر کاهش مصرف انرژی و صرفه جوئی اقتصادی ناشی از آن، نیاز به پرده و لوازم جانبی آن را در منزل برطرف می سازند. در این شیشه ها می توان شدت نور و گرمای عبوری از آن را به دلخواه تغییر داده و کنترل کرد. این شیشه ها راحتی، ایمنی و ذخیره سازی انرژی را توأمان ایجاد می کنند
.
در این طرح تحقیقاتی امکان ساخت انواع پنجره های هوشمند
(Functional Glass or Smart Window) نظیر شیشه های EC (Electrochrom)، شیشه های SPD (Suspended-particle devices) و شیشه های LC (Liquid Crystal)بررسی شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):