برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین ضوابط، معیارها و دستورالعمل های سنگ جوری دستی و اتوماتیکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: فرآوری مواد معدنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

در معادن و کارخانه هایی که ایجاب می کند از روش سنگ جوری برای پرعیارسازی مواد معدنی استفاده شود، با مراجعه به این طرح ضوابط لازم برای اجرای آن مورد بررسی قرار می گیرد و با در نظر گرفتن معیار های لازم در راه اندازی روش سنگ جوری، اجرای این روش با استفاده از دستورالعمل های تهیه شده برای انتخاب روش سنگ جوری و در نهایت هر کدام از فرآیندها انجام می شود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف طرح، ارائه یک سری ضوابط، معیارها و دستورالعمل های مناسب برای انتخاب و به کارگیری روش ها و دستگاه های سنگ جوری است. در صنعت فرآوری مواد معدنی جهت پیش تغلیظ و تهیه کنسانتره نهایی از سنگ جوری استفاده می شود.
ابتدا منابع مختلف شامل کتب، پایگاه های اینترنتی و مقالات متعدد در این زمینه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعات و جمع بندی های انجام شده، روش های مختلف سنگ جوری، کاربردها، اهداف، مزایا و معایب آنها معرفی شد و در ادامه ضمن ارائه ضوابط انتخاب روش های سنگ جوری بر مبنای خواص کانسنگ ها، معیار های مربوط به هریک از روش ها و نیز دستورالعمل های لازم جهت به کارگیری روش های مختلف ارائه شده است.
نتایج حاصل از این طرح به شکل یک جلد گزارش جامع، یک جلد دستورالعمل و یک جلد گزارش مربوط به مستندات پشتیبانی طرح تدوین و به کارفرما ارائه شده است تا در طراحی های لازم و کار های اجرایی مورد نظر به کارگرفته شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):