نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی فرآورده های سیب زمینیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: صنایع غذایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1375

کارفرما: اداره کل صنایع استان اردبیل

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج طرح به کارفرما واگذار شده است. همچنین سه مقاله از آن تهیه و در سمینار «نقش صنعت در توسعه کشاورزی» ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف از این طرح بررسی جایگاه صنایع تبدیلی سیب زمینی در استان اردبیل بوده است. از آنجا که این استان مقام اول را در تولید سیب زمینی داراست لذا مشخص کردن سیاست گذاری آینده صنایع تبدیلی سیب زمینی در این استان بسیار حائز اهمیت است. بر همین اساس طرح در سه بخش به اجرا درآمد. ابتدا مطالعه جامعی درباره تکنولوژی تولید فرآورده های سیب زمینی از قبیل «چیپس، فرنچ، فرایز، نشاسته، آرد، گرانول و …» صورت گرفت، سپس شرایط آب و هوایی، مناطق کشت، واریته های متداول، میزان تولید، شرایط نگهداری، توزیع و صنایع تبدیلی سیب زمینی در استان اردیبل مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت. در فاز نهایی با توجه به شرایط فوق یعنی تکنولوژی های تولید و شرایط فعلی استان پروسه مناسب برای تولید «چیپس، فرنچ فرایز، نشاسته، آرد و گرانول» از دیدگاه اقتصادی ارزیابی شد. به علاوه با توجه به شرایط منطقه انبارهای فنی مورد نیاز برای نگهداری سیب زمینی نیز طراحی گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):