نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه سرکه از ملاس نیشکرگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: صنایع غذایی

پژوهشگران: 
دزفولی هوشنگ (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1375

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

نتایج آن به کارفرما واگذار شده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

سرکه مایعی صاف و زلال است و رنگ آن بستگی به نوع سرکه و مواد افزودنی آن دارد. سرکه دارای طعم ویژه ای است که مربوط به اسید استیک است. به طور کلی اهدافی که در این طرح مورد بررسی قرار گرفت شامل موارد زیر است:
1- شناخت کامل مواد تشکیل دهنده سرکه 2- شناخت ترکیبات مختلف ماده اولیه بر تولید سرکه 3- نیاز و ضرورت انجام آن 4- آشنایی با خواص فیزیکی و شیمیایی ملاس و سرکه و کاربرد آن ها 5- آشنایی با روش های تهیه سرکه 6- عملیات آزمایشگاهی 7- طرح توجیه فنی و اقتصادی طرح.
به طور کلی تهیه سرکه شامل دو مرحله است، ابتدا بعد از آماده سازی ملاس تخمیر الکل صورت می گیرد این عمل توسط مخمر ساکارومایسس در شرایط کاملا بی هوازی و با افزودن موادغذایی برای رشد مخمر و تبدیل ملاس به الکل می شود. مرحله دوم تبدیل الکل به سرکه است. این عمل توسط باکتری مربوطه (استوباکتر) در شرایط هوازی صورت می گیرد. باکتری (استوباکتر) شرایط هوازی تخمیر در شرایط بی هوازی ساکارومایس به طور کلی می توان نوشت:
(سرکه) محصول شرایط هوازی/باکتری (استوباکتر) الکل ساکارومایس/تخمیر در شرایط بی هوازی ملاس

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):