نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سیستم کنترل صنعتی مبتنی بر PCگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
کی ارسلان حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج در حال بهره بردرای است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

PC دارای قابلیت های بالا در ذخیره سازی، پردازش و نمایش اطلاعات است، ولی در مصارف کنترل صنعتی قابلیت دسترسی و تعمیر بالا و کار در شرایط صنعتی حیاتی است. هدف از انجام این پروژه، بهره برداری از مزایای PC در کنترل صنعتی بوده و طی آن یک کنسول صنعتی طراحی و ساخته شد که حاوی PC و متعلقات آن. یک رگ صنعتی، ترمینال ها و تغذیه ایزوله است. در ضمن کارت های متنوع ورودی و خروجی و ارتباطی برای نصب در رگ ساخته شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):