نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی سیستم کنترل دمای توربینگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
حاجیلو حسینعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1381

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

سیستم T4 که در قسمت کنترل توربین توربوترن استفاده می شود، سیستمی الکترونیکی است که ضمن اندازه گیری و نمایش دمای گازهای خروجی توربین، در دماهای مختلف فرامینی برای انجام مراحل راه اندازی و عملکرد صحیح توربین و ایجاد هشدارهای لازم صادر می نماید. طی این پروژه، پس از بررسی و شناسایی دقیق اجزاء سیستم، عملکرد بدون بار و زیربار آن بررسی و تحلیل شد. سپس مستندات فنی شامل مشخصات فنی و عملکردی، نقشه ها، روش های تست و عیب یابی تهیه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):