نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بازاریابی از طریق موتورهای جستجوگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: علوم کامپیوتر

پژوهشگران: 
درزی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

خروجی طرح: 

از آنجا که تمامی کسب و کارهای آنلاین و نیمه آنلاین علاقه مند به افزایش نرخ مراجعه (Hit Rate) بالا به سایت خود هستند، می توانند از نتایج این طرح استفاده نمایند. در این راستا متخصصان طراحی چندین وب سایت از نتایج طرح استفاده کرده اند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

امروزه بازاریابی الکترونیکی به عنوان یکی از زیر مجموعه های کسب و کار الکترونیکی (E-business) محسوب می شود که دارای تکنیک ها و ابزارهای مخصوص به خود است.
در این راستا یکی از روش های بازاریابی الکترونیکی، استفاده از موتورهای جستجو برای این مهم است، لذا شناسایی روش ها و ابزارهای لازم برای بازاریابی از طریق موتورهای جستجو
(SEM) و دستیابی به موفقیت در آن ضروری است.
در این طرح پژوهشی پس از تعریف بازاریابی الکترونیکی، فرایندها و نحوه ارزیابی بازاریابی الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه موتورهای جستجو و نحوه تعامل وب سایت با آنها بررسی شد
.
در بخش بعدی، اصول و روش ساخت یک برنامه بازاریابی بررسی گردید و پس از آن بخش های مختلف نرم افزار
Word Tracker به عنوان یکی از ابزارهای اصلی این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):