نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اندازه گیری فلزات سنگین در آب شرب بخشی از روستاهای شهرستان هشترودگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
سمیعی عبداله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

این پروژه جهت بررسی و اندازه گیری مقدار فلزات سنگین موجود در آب آشامیدنی این منطقه و شناسایی منابع ورود آنها به منابع آبی تعریف شده است. ورود این فلزات به منابع آب آشامیدنی و بدن انسان اثرات زیان باری را به همراه داشته بطوری که باعث بروز بیماری های خطرناک و مهلکی می شود.
در این طرح ابتدا مدارک و منابع علمی مختلف در زمینه خصوصیات آب های روستاهای منطقه، فلزات سنگین، اثرات زیست محیطی آنها و غیره جمع آوری و مطالعه شد. در ادامه از منابع آبی روستاهای منطقه به منظور بررسی و مشاهده وضعیت موجود و شناسایی منابع آلوده کننده آب به وسیله فلزات سنگین بازدید و نمونه برداری از آب روستاهای منطقه صورت گرفت. نمونه های آب در آزمایشگاه آنالیز و نتایج به دست آمده آنها با استانداردهای ملی و بین المللی مقایسه و در نهایت راهکارهایی مناسب برای کاهش اثرات زیست محیطی آلاینده ها پیشنهاد گردید
.
در این پروژه با نمونه برداری از آب آشامیدنی منطقه، آنالیز نمونه ها برای تشخیص شدن فلزات سنگین و سمی در صورت وجود، به علل و نحوه ورودشان به منابع آبی و راهکار مناسب برای برطرف کردن مشکلات ناشی از آنها پرداخته شد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):