نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم «کوپلینگ» دوربین عکاسی و دوربین دید در شبگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1374

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

دانش فنی تدوین و به تولید نیمه صنعتی رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف طرح، طراحی سیستم اپتیکی مناسب برای اتصال دوربین عکاسی به دوربین دید در شب به منظور عکس برداری بوده است. به کمک این سیستم قابلیت عکس برداری در محیط های تاریک (تا 0.1 LUX) ایجاد می گردد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- بررسی عملکرد دوربین، انتخاب سیستم اپتیکی مناسب، طراحی و نمونه سازی آن
- آزمایش و بررسی نتایج نمونه
- بهینه سازی طراحی و ساخت تعداد سی عدد سیستم درخواستی کارفرما

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):