نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی پیرامون طرح های حوزه فناوری اطلاعاتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: مدیریت استراتژیک و IT

پژوهشگران: 
اصغری حبیب اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: شورای عالی اطلاع رسانی

خروجی طرح: 

-تهیه طرح ها و برنامه های امنیتی مورد نیاز سازمان (کارفرما)
-ایجاد تشکیلات موردنیاز جهت ایجاد و تداوم امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان (کارفرما)
-اجرای طرح ها و برنامه های امنیتی سازمان (کارفرما)


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این طرح به بیان مفهوم اطلاعات در سازمان ها، چگونگی شناسایی و برنامه ریزی اطلاعات پرداخته شده است. هدف اصلی بیان چگونگی شناسایی و استخراج اطلاعات در لایه های مختلف کسب و کار می باشد. منظور از این لایه ها، تفکیک اطلاعات در سطوح مختلف اولویت در کسب و کار می باشد.
بیان مفاهیم مورد نیاز و بعد از آن بیان روش های مختلف دسته بندی و شناسایی اطلاعات از جمله معماری سازمانی اطلاعات و مهندسی اطلاعات از جمله موضوعاتی است که در این طرح به آن پرداخته شده است. علاوه بر بیان مفاهیم و روش ها، بیان تکنیک ها و روش های تحقق امنیت نیز حائز اهمیت است. از این رو در این طرح سعی شده است تا برخی از این تکنیک ها بیان شود. ضمن آنکه پروتکل های امنیتی مختلفی در این طرح تعریف شده و مجموعه این پروتکل ها در کنار رعایت تکنیک ها و روش های امنیتی، فضایی امن برای تبادل اطلاعات فراهم خواهد نمود
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):