نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت آیینه تلسکوپ «Maksutov»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1373

کارفرما: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

خروجی طرح: 

دانش فنی تدوین جهت تولید نیمه صنعتی قابل ارائه است، ضمنا نمونه ساخته شده به کارفرما عرضه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

آیینه در تلسکوپ های انعکاسی مهم ترین جزء و به بیانی قلب دستگاه محسوب می شود. مراد از ساخت تلسکوپ بیشتر ساخت آیینه می باشد. در این پروژه ساخت یک آیینه مقعر کروی به قطر 16mm با رعایت «تلرانس»های مربوط مدنظر می باشد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- طراحی و راه اندازی روش اندازه گیری و تست آیینه
- ساخت نمونه آیینه و لایه گذاری آن

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):