نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت نمونه سیستم اپتیکی «Bar. Code. Reader»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1373

کارفرما: خصوصی

خروجی طرح: 

نمونه ساخته شده به سفارش دهنده تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این طرح بخشی از طرح طراحی و ساخت دستگاه های «Bar. Code. Reader» است که برای استفاده در هتل ها، به عنوان کلید، طراحی شده اند. نمونه مورد نظر، پس از طراحی و ساخت مورد تست قرار گرفت. با توجه به نتایج مثبت آزمایش یک هزار سری از سیستم به سفارش کارفرما ساخته شد و تحویل گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):