نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی سیستم پدال هوشمند توربوترنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1381

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

سیستم پدال هوشمند (Dead man) که در قسمت کنترل توربوترن استفاده می شود، سیستمی الکترونیکی است که وضعیت و حضور فعال راننده قطار را تشخیص داده و در صورت بروز اشکال، اقدام به اعلام هشدار و یا توقف اضطراری قطار می نماید. در این پروژه، پس از بررسی و شناسایی دقیق اجزاء سیستم، عملکرد آن بررسی و تحلیل شد. سپس مستندات فنی شامل مشخصات فنی وعملکردی، نقشه ها، روش های تست و عیب یابی تهیه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):