نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم اپکگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1373

کارفرما: مرکز بازسازی شهید زین الدین

خروجی طرح: 

ساخت نمونه و بررسی تولید نیمه صنعتی پایان یافته به کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این دستگاه متشکل از یک آیینه تخت و یک سیستم عدسی «تریپلت» است که بخش اصلی آن را تشکیل می دهد. مرحله طراحی به دو بخش اپتیکی و مکانیکی تقسیم می شود. در طراحی اپتیکی بعد از تعیین مشخصات و ویژگی های دستگاه، اقدام به تهیه نرم افزار طراحی عدسی «تریپلت» شد و نتایج در اختیار قسمت ساخت اپتیکی قرار گرفت. طراحی و ساخت مکانیکی نیز به طور هم زمان انجام شد که در نهایت بعد از طراحی مراحل اندازه گیری، آزمایش و اصلاح، قطعات اپتیکی روی دستگاه نصب گردید و تحت آزمایش نهایی قرار گرفت. مسائل مربوط به تولید نیز همزمان بررسی گردید. هدف از اجرای این پروژه دستیابی به دانش فنی ساخت و تولید یکی از مهم ترین وسایل کمک آموزشی و نیز کاهش میزان وابستگی کشور در این زمینه بوده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده عبارتنداز:
طراحی و ساخت عدسی تر یپلت توسط این مرکز و طراحی و ساخت بدنه فلزی و سایر قطعات توسط کارفرما انجام شده و سیستم، مونتاژ و تست گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):