نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی یک مدل ریاضی مناسب برای انتقال حرارت با اتلاف کمگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی نفت

پژوهشگران: 
نویری عیسی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

تدوین و ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

یکی از مواردی که در کاهش مصرف و اتلاف انرژی اهمیت فراوانی دارد این است که از اجزای یک ساختمان و نقش آن ها در اتلاف انرژی شناخت خوبی داشت.
در این طرح پژوهشی سعی شد تا ضمن ارائه یک مدل ریاضی مناسب جهت محاسبه میزان انتقال حرارت و بررسی روابط ریاضی موجود در خصوص اجزای اصلی پنجره، انتقال حرارت به وسیله تشعشع، جابجایی برای پنجره های معمولی با شیشه های تک لایه و پنجره ها با شیشه های چندین لایه از جنس فولاد، آلومینیوم و پی وی سی، از دید اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر پارامترهای تعیین کننده بر شدت انتقال حرارت از قبیل فاصله جداره ها، نوع فریم ها و گازهای به کار رفته بین جداره ها بررسی شده و روابط موجود ارائه گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):