نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش نانو پوشش ها در کاهش اتلاف انرژیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی نفت

پژوهشگران: 
نویری عیسی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

تدوین و ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

عایق های متداول به دلیل جذب رطوبت در طول زمان، کارآیی خود را از دست می دهند و به دلیل این که در ساخت این نوع عایق ها از مواد مضر مثل آزبست استفاده می گردد، باعث مشکلات تنفسی، ریوی و پوستی نیز می گردند. پیشرفت تکنولوژی در هزاره سوم توانسته است تا با استفاده از علم و فناوری نانو تحولی در عایق کاری و کاهش اتلاف انرژی ایجاد نماید. پدیده نانو تکنولوژی در ارتباط با تغییر خصوصیت مولکولی مواد در جهت ارتقاء کیفی آنها می باشد. پوشش های نانو ساختار در بسیاری از موارد نسبت به پوشش های معمولی دارای مزایای بسیاری هستند که از جمله آنها می توان به افزایش سختی، مقاومت در برابر خوردگی، سایش، پوسیدگی، آلودگی های محیط و غیره اشاره کرد. اساس کار نانو پوشش ها بدین شرح می باشد: 1ـ ابعاد این پوشش ها در حد میلی میکرون است. 2ـ تراکم این لایه های نازک به حدی است که میزان تخلخل در آن بسیار کم بوده و عواملی که سبب خوردگی می شوند نمی توانند در این لایه ها نفوذ کنند. 3ـ رئولوژی خاص این پوشش ها به صورتی می باشد که چسبندگی پوشش به ماده هدف بسیار مناسب بوده و استحکام پوشش بسیار بالا می باشد. با توجه به این مشخصات ماده ای پیشنهاد گردید که یکی از محصولات فناوری نانوست. ضریب انتقال حرارت این ماده بر اساس استاندارد ASTM Cـ518 بسیارکم و در حدود 017.0W/mK که نشان می دهد انتقال حرارت از آن به سختی صورت می گیرد و عایق بسیار خوبی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):