نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت آب شیرین کن نیمه صنعتی خورشیدی به روش رطوبت زنی رطوبت زدایی هوا (HD)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
عمیدپور مجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما
-
دریافت گواهی ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی
-
ارائه مقاله به صورت سخنرانی در دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران 1387


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

در حال حاضر تامین آب آشامیدنی یکی از مشکلات کشورهای جهان است و روز به روز جدی تر می شود. یکی از مهمترین راه کارهای حل این مساله نمک زدایی از آب های شور موجود می باشد. روش های متداول مانند MSF، MED و VC بیشتر در مقیاس های متوسط و بزرگ اقتصادی بوده و کاربرد دارند. اما بسیاری از مناطق دور افتاده و کویری که در کشور ایران هم کم نیستند نیاز به آب شیرین در مقیاس های خیلی پایین دارند. از طرفی در این مناطق انرژی خورشیدی هم به نحو مطلوبی در دسترس است. روش رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا یک گزینه مناسب برای تولید غیرمتمرکز آب شیرین می باشد که به دلیل نیاز نداشتن به کارکرد در دمای بالا، کل انرژی حرارتی مورد نیاز آن می تواند از خورشید تامین گردد.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
-بررسی روش های حرارتی تولید آب شیرین و راه های بهره گیری از انرژی خورشیدی در آنها
-مطالعه جامع روش رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا
(HD)
-شبیه سازی کامپیوتری فرایند
(HD)

-بهینه سازی سیستم (HD) به روش برنامه ریزی ریاضی
-
طراحی، ساخت و راه اندازی آب شیرین کن خورشیدی (HD) به ظرفیت10Lit/h
-
اعتبارسنجی شبیه سازی و بهینه سازی با استفاده از نتایج تجربی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):