نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی کاربرد نشاسته پرژلاتینه سیب زمینی در افزایش گرانروی گل حفاریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
ذاکری علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

با توسعه صنعت حفاری دوار توجه مهندسان به گل حفاری روز به روز بیشتر شده است و بدین ترتیب گل از حالت یک سیال سازه به یک مخلوط پیچیده از مایعات، جامدات و مواد شیمیایی مبدل شده است. برای رسیدن به این هدف از افزودنی های متعددی در گل حفاری استفاده شده است که به تفصیل در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. یک گروه از این مواد افزودنی که به منظور تنظیم خواص گل حفاری مانند گرانروی، مقدار واروی، معلق سازی خواص ژله ای و هرز روی آب استفاده در گل حفاری استفاده می شوند، پلیمرها هستند و از این میان نشاسته که پلیمری طبیعی است به منظور استفاده در گل حفاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
در این تحقیق به بررسی انواع گل حفاری و افزودنی های آن، همراه با تاکید ویژه و جامع برکاربرد انواع نشاسته و خصوصا پرژلاتینه برخصوصیات گل حفاری پرداخته می شود.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
-
بررسی و تعیین ساختار گل های پایه روغنی و آبی
-
بررسی و تعیین فرمولاسیون نشاسته پرژلاتینه و اصلاح شده
-
فرمولاسیون گل حفاری پایه روغنی با نشاسته پرژلاتینه سیب زمینی
-
تعیین خصوصیات گل حفاری و بهینه سازی آن
همچنین توسعه دانش و فناوری در زمینه گل حفاری پایه روغنی آبی و استفاده از پلیمرهای طبیعی در فرمولاسیون ترکیبات گل های حفاری از اهداف و چشم انداز آینده از نتایج طرح می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):