نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت قطعات اپتیکی دستگاه معاینه چشم (افتالموسکوپ)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی تدوین و به تولید نیمه صنعتی رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این دستگاه یکی از رایج ترین دستگاه های پزشکی بوده که به منظور معاینه و مشاهده چشم مورد استفاده قرار می گیرد.هدف این طرح (پژوهش) تحلیل، طراحی و ساخت قطعات اپتیکی دستگاه «افتالموسکوپ» بوده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده عبارتند از:
- طراحی و ساخت قطعات اپتیکی با «دیوپتر»های مختلف
- ساخت دیسک نگه دارنده قطعات
- بررسی و تست قطعات اپتیکی بر روی بدنه مکانیکی اصلی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):