نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی حسن آباد دشت مهیارگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

کارفرما پس از دریافت گزارش نهایی و رویت نتیجه کار، تصمیم به تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به صنعتی نمود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

اراضی حسن آباد از توابع منطقه مهیار شمالی است که در سی کیلومتری جنوب اصفهان واقع گردیده است. بر اساس مطالعات انجام گرفته مشخص گردید که برداشت های بی رویه از سفره آب زیرزمینی به همراه خشکسالی های متمادی صدمات جبران ناپذیری به آبخوان وارد نموده است تا جایی که بر اساس اطلاعات به دست آمده سطح آب به عمق حدود 250 متری زمین تنزل یافته و آب شور در سفره آب شیرین نفوذ نموده است. مطابق یافته های موجود، ذخیره آب زیرزمینی مطلوب تشخیص داده نشد و توصیه های لازم به کارفرما ارائه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):