نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید روان کننده دمای بالا پایه آبیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی ـ مکانیک

پژوهشگران: 
گل محمدی حامد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

گروه ملی لوله سازی خوزستان، این ماده روان کننده جهت کاهش سایش سنبه و غلتک های افزایش دهنده طول و نیزکاهش انرژی لازم جهت تغییر شکل در فرایند شکل دهی را درخواست نموده است.
ثبت اختراع تحت عنوان روان کننده دمای بالای پایه آبی با چسبندگی بالا و قابل شستشو با آب.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این طرح تولید ماده روان کننده ای که شامل ترکیبی از گرافیت، سدیم بی کربنات، سدیم سیلیکات، اتیلن گلیلول و یک تغلیظ کننده آلی می باشد ارائه گردیده است. ماده روان کننده فوق به منظور شکل دهی فلزات در دماهای بالا (بالاتر از 1000 درجه سانتی گراد) مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده روان کننده ضمن حفظ کارایی در دماهای بالا از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه بوده و دارای مزایای ویژه دیگری نیز می باشد از جمله عدم آلودگی محیط زیست، ایمنی بالا در هنگام استفاده، عدم آتشگیری، سهولت کاربرد و شستشو به گونه ای که بعد از کاربرد به راحتی به وسیله شستشو با آب قابل جداسازی از سطح قطعه کار می باشد. اگر چه تعدادی از ترکیبات روان کننده در این کاربرد مورد استفاده قرار گرفته اند ولی نتایج و کارایی آنها با استانداردهای سلامتی و حفظ محیط زیست مطابقت ندارد. همچنین هدف دیگر در این طرح تولید ماده روان کننده ای ارزان با حداقل آلایندگی محیط زیست و هوا است که به راحتی و با توجه به امکانات و مواد شیمیایی اولیه موجود در کشور قابل تولید و در دسترس باشد تا بتوان هزینه های کل فرایند تولید را ضمن حفظ کارایی بالا کاهش داد. یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نوآوری این است که روان کننده تولید شده را بتوان با اسپری کردن روی قطعات و یا قالب نشاند. نکته مهم دیگر در مورد این روان کننده عمر طولانی جهت انبار کردن است تا در اثر انبار کردن و نگهداری، خواص خود را حفظ نماید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):